Ihanko pihalla 2019

Ihanko Pihalla? – työpajanuorten taide- ja kulttuuritapahtuma on Valtakunnallisen työpajayhdistys ry:n (TPY) ja Kouvolan Nuorten työpajojen yhdessä järjestämä tapahtuma työpajanuorille ja heidän valmentajilleen. Tapahtuman  ideana on tarjota nuorille väylä oman osaamisensa esilletuontiin, sekä taide- ja kulttuuripajojen aktivoiminen.

Tapahtuma järjestetään 23.5.2019 ensimmäistä kertaa Kouvolan Tykkimäellä klo 11.00-18.00 välisenä aikana. Tapahtuma on tarkoitettu etukäteen ilmoittautuneille kaikille Suomen työpajoissa työskenteleville työpajanuorille ja heidän valmentajilleen.