Tule virkistymään ja lataamaan akkuja luonnon läheisyydessä

Ohjaamme metsässä/metsikössä rentoutus-, virkistys- ja mielentaitoharjoituksia. Ohjelma on suunnattu työpajojen ohjaajille oman toiminnan elävoittämiseksi luontolähtöisesti. Harjoituksissa pysähdymme luonnon äärelle rauhoittumaan ja hakemaan ideoita siellä toimimiseen. Työskentely tapahtuu ohjatusti ryhmissä eri pisteillä.

Järjestäjä

Könkkölä on Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluiden Green Care -toimintakeskus. Könkkölässä toimii kevään aikana kahdeksan nuoren Lumo-tiimi. Lumo-tiimin työpajassa hoidetaan Könkkölän tilaa ja sen ympäristöä sekä järjestetään luonto- ja eläinavusteisia tapahtumia. Lumo-tiimiläiset ovat ohjaajiensa kanssa valmistelleet ja harjoitelleet ohjelman Könkkölän metsiköissä ja haluvat esitellä luontoavusteisia menetelmiään kaikille työpajaohjaajille.